Chiều
(Họa y đề bài  "
Chiều "của Nữ Sĩ Huệ Thu)

Nắng đổ bờ Tây điểm ráng chiều
Tà dương bóng trải cảnh đìu hiu
Cành khô trơ trọi rừng còn mấy
Chân mỏi bồn chồn dốc bấy nhiêu
Sương nhạt màn đêm đùn rải tới
Giọng trầm tiếng quốc rúc lên theo
Không gian huyền ảo bài giao hưởng
Bàng bạc lâng lâng giữa ánh chiều.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Jan/24/2018Chiều

Khi không còn nắng nữa là chiều
Lúc đó nhìn đâu cũng quạnh hiu...
Hơn nữa, mùa Đông ngày hết sớm
Cũng là sắp Tết tháng  còn nhiêu?
Xuân này Má khỏi ra sân đợi
Tết tới con về gió lạnh theo...
Từng phút từng giây không thiết tới
Mấy mươi năm nhỉ...bỗng dưng chiều!

huệthu