BẦY CÒ

Dòng sông soi Hạ nắng
Bụi trắng bám hàng cây
Bầy cò bay tìm tổ
Trôi vạt vào lùm mây…

Anh đi đâu tối ngày
Đêm dài em thức đợi
Như sông mây xuôi chảy
Sau ngọn đồi chơi vơi! ?

Lê Ngọc Quế Anh

____________________

CÁNH ÉN
(Hòa vận bài thơ “Bầy Cò”

Con én liệng ngược xuôi
Cõng Xuản về chưa tớl
Ngọn chướng gào rượt đuổi
Gọi mùa Xuản đất trời...

Anh đi khắp mọi nơi
Em yên tâm, đừng đợi
Phải tìm cây đại thụ
Còn trổ hoa bên đời...

Sông Cửu