Tiếc Bạn

(Thương gởi Hùng Bắc Kỳ, La Vang)

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Cái buổi cột đèn đi được cũng đi
Thân mày trai trẻ, lại gan lì
Con đường thoát khổ hay nuôi cá
Sóng gió trùng khơi có sá gì

Tau về tim lại dấu chân cũ
Đến quán cà phê hai dứa  ngồi
Qua lại mấy lần căn nhà đó
Đoán - mày đi - cầu được yên thân!

Tính lại đã hơn mấy chục năm
Tìm mày, tìm mãi..., vẫn biết tăm
"Tiêu Sơn..."  tau vẫn ngâm nga nó
Để nhớ mày, nhớ lắm Hùng ơi!

Mày, tài hoa, một đời lang bạt
Nghèo như tau, côi cút như tau!
Biết chả bao gờ còn gặp nữa!
Ghi lại thơ mày, để nhớ nhau.

…Tau viết tên mày vào mây khói,
Bay đến phuơng xa tận cuối trời!...


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(Đầu năm 2018, nhân nhẩm lại thơ bạn)
..........................................

Người bạn "tài hoa bạt mạng" Nguyễn Ngọc Hùng, làm thơ rất nhiều, lấy nhiều bút hiệu, không hề in ấn, tất cả đã mang theo đi vào biển cả, bài thơ này hắn tặng, tôi thuộc đã hơn 53 năm nay, ghi lại làm kỷ niệm về hắn.
TQP
Tiêu Sơn Tráng Sĩ
(cảm tác khị đọc Tiêu Sơn Tráng Sĩ)

Những năm binh lửa - thời binh lửa
Đổ vỡ tan tành nghiệp đế quân,
Tiếng ai hờn thét rung mây nguyệt
Rừng xanh đưa vạn cánh tay thần.

Xếp áo cà sa nương cửa Phật
Tháng ngày ấp ủ mộng cần vương,
Cờ bay theo gió người như sóng
Khôi phục nhà Lê giữa chiến trường.

Một giải Tiêu Sơn hờn vạn cổ,
Kinh Bắc tơi bời ngập lửa binh
Ngày mai, mai nữa,  ngày mai nữa,
Ngựa xéo thành đô tựa đất bình.

Nhưng ngày mai ấy không còn nữa
Bao ngàn dũng sĩ lạnh tha ma:
“Thời lai đồ điếu thành công dị…”
“Vận khứ anh hùng ẩm hận đa !”

Bao năm yên ngựa - chừ yên ngựa
Sương gió đầy vơi mộng chẳng thành
Mỵ nương tức giận chau khóe hạnh
Quang Ngọc hờn căm bạc tóc xanh.

Một chuyến thuyết du khôi nghiệp đế
Nhưng rồi dũng sĩ cũng thành không
Quỳnh Như ngà ngọc trong khuê các
Đầy vơi chí lớn khách anh hùng.

Thôi còn đâu nữa đời tráng sĩ
Áo tu gởi trả lại thiền môn
Tấm thân ngà ngọc chừ thôi cũng
“Túy hậu cuồng ngâm” mưa gió buồn.

Kiếm khách Đông Châu chừ Phạm Thái
Chớ đem thành bại luận anh hùng
Ngày mai thôi hết đời sương gió,
Múa bút xem thường chuyện kiếm cung.

Triệu Ngọc Tường Vân
(1964)