Tưởng Niệm Hoàng Sa Hải Chiến
                     
       (Vô vàn tiếc thương 74  chiến sĩ hải quân VNCH  đã oanh liệt hy sinh trong trận hải chiến với  hải quân Tàu Cộng tại đảo Hòang - Sa  19 - 1 - 1974)

        Đây Hoàng - Sa hải đảo Việt Nam
        Một trang cận sử căm gan giặc Tàu... !!
        Đây Hoàng - Sa Hải Quân  Cộng Hòa
        Một thiên hải chiến trường ca bi hùng ...!!

        ***

        Ngày hôm ấy trùng trùng... sóng bể
        Hải quân Nam trận thế vẫy vùng...
        Hải quân Tàu Cộng ùn ùn...
        Trục lôi, Soái hạm... đùng đùng... xông pha
        Dương oai khiêu khích hạm ta
        Ngang nhiên xâm chiếm Hoàng - Sa hải trình
        Ngụy - Văn -Thà* thư sinh dáng dấp
        Chí khí cao chất ngất trăng mây
        Quyết tâm bảo vệ cỏ cây
        Hoàng - Sa hải đảo công dầy Tổ Tông
        Lệnh truyền xuống súng đồng khạc lửa
        Soái hạm thù chìm giữa dòng khơi
        Phương - Quan - Kinh**  Đô-đốc tàn đời   
        Hạm ta Nhật - Tảo pháo đài nổ tung
        Ngụy - Văn - Thà  anh hùng máu đẫm...
        Gịuc đàn em tàu đắm thoát thân   
        Còn Anh ở với tử thần
        Với bao đồng đội... vong thân trận tiền...!!
        Và,
        Tây , Mai , Dũng*** cũng nguyền ở lại
        Bắn  chặn tàu của loài Bắc - di   
        Để cho đồng ngũ ...thoát nguy
        Bản thân thọ tử cực kỳ hiên ngang...!!

        ***

        Hỡi dũng sĩ, hỡi trang tuấn kiệt
        Hỡi tu mi, cao khiết tuyệt vời...!!!
        Tử sinh nhẹ hạt sương rơi...
        Uy nghi... lẫm liệt... giữa trời gươm đao...!!

        ***

        Thương ôi !!!
        Hồn tử sĩ trăng cao gió lộng
        Mảnh thân tàn cuồng sóng dập vùi...
        Nước xanh mây trắng ngậm ngùi...!!!
        Hiến thân Tổ Quốc trùng khơi... gởi mình...!!
        Hỡi ôi !!!
        Hải âu gẫy cánh thình lình
        Phong ba vắng bóng nghê kình ngạc ngư...!!
        Than ôi !!!
        Dũng lược có thừa
        Hận vì nhược quốc đành thua trận này !!

        ***

              Thua trận này ta bày trận khác
                      Quyết có ngày... thu đọat chiến công
              Thua trận này ta bày trận khác
               Hỡi anh hùng gánh vác non sông..!!!
                      Thua trận này ta bày trận khác
                       Hỡi anh hùng dân quốc chờ trông ..!!

..        ***

                        Biển Đông cuồn cuộn sóng dồn
        Ầm ầm chiến thắng Vân Đồn năm nao
        Biển Đông lồng lộng gió gào
        Bạch - Đằng réo gọi dạt dào...cơn mơ...!!

                                               NGUYỄN - MINH - THANH


         *Ngụy Văn Thà, Hải Quân Thiếu Tá Hạm trưởng Hộ Tống hạm Nhật Tảo HQ 10
        **Phương-Quan-Kinh, Đô Đốc, Tư lệnh phó Hạm đội Nam Hải Tàu Cộng
        ***Lê-Văn-Tây, Đinh-Hoàng-Mai, và Lê-Anh-Dũng, đoàn viên Nhật Tảo hạm

                        Trận Vân Đồn ( 1 - 1 - 1288 ), Tướng Trần Khánh Dư đã đánh chìm tan tác đoàn thuyền vận lương của tướng giặc Trương Văn Hổ.
                        Trận Bạch Đằng ( 9 - 4 - 1288 ) Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dùng cọc nhọn và phục binh đánh bại quân Nguyên và bắt sống tướng giặc Ô Mã Nhi.

                        Tham Khảo: Tài liệu Gs Trần Đại Sĩ,
                                       Wikipedia H S Hải Chiến 1974
                                       Trang Web: Trận Vân Đồn, Trận Bạch Đằng...