Tình Son Trẻ

(New York's Times Square)

Đếm ngược thời gian tới số không
Giao thừa đã điểm giữa trời đông
Triệu người nô nức xem hoa giấy
Đôi lứa rộn ràng đón pháo bông
Tống cựu dịu dàng lời chúc đẹp
Nghinh tân âu yếm nụ hôn nồng
Times Square chứng kiến tình son trẻ
Ánh mắt ngời lên, má ửng hồng !

Duy Anh
1/1/2018

Tình Già

Trong mắt của anh,  em vẫn son
Dù thời xuân sắc đã không còn
Tâm tư thưở trước đầy linh hoạt
Vóc dáng ngày nay chút héo hon
Lúc đó thân thương tình tựa núi
Giờ đây khắng khít nghĩa như non
Đường đời chung thủy ta cùng bước
Khập khễnh dìu nhau, gối  dẫu  mòn ...

Duy Anh
New Year 2018