Giấc Mơ Giáng Sinh

               (Mến Họa)

Con quỳ lạy Chúa giáo đường đây
Máng cỏ, cành thông lễ đủ đầy
Tiếng vọng tình thương soi sáng nguyệt
Lời ca bác ái xóa mù mây
Mừng Noel đến, lòng thanh thản
Đón Giáng Sinh về, dạ ngất ngây
Tỉnh mộng, thì ra là giấc mộng
Trời ơi ! Cứu giúp Việt Nam nầy !.....

Duy Anh
Christmas, 2017


 Lời Nguyện Giáng Sinh

Đ
ón Chúa hoa đèn rực đó đây
Cành thông, máng cỏ sắc hương đầy
Chuông ngân tiếng vọng mừng Đêm Thánh
Tổ ngóng chim về vượt gió mây
Xót cảnh lao tù tâm chính trực
Thương đời bất hạnh tuổi thơ ngây
Quê con giặc thắt tròng nô lệ
Tỉnh thức xin ban gỡ nút nầy

Bửu Tùng
17/12/2017