Tình Mùa Thu


     Tiếng thu nâng cánh cho thơ
  Mưa dây thả sợi giăng tơ đầy trời
       Nhẹ nhàng chiếc lá vàng rơi
  Ong ong nắng trải đầy vơi sân nhà.

       Vầng trăng treo đỉnh non xa
  Mơn man gió nhẹ thoảng qua hương trầm
       Lẻ loi bóng chiếc âm thầm
  Vàng ong,trăng rải bên sông thuyền chờ

       Con tằm cần mẫn nhả tơ
   Óng vàng từng sợi,lửng lơ giọt tình
      Trăng lồng đáy nước lung linh
   Kìa đôi chim én chao mình bay qua

                         Kim bàng Sanh