Điếu Cày Trong Tù

M
ột chén bo bo vẫn đói meo.
Ngoài trời gió bấc, dạ buồn theo .
Điếu cày một phát kêu ro ró.
Lào thuốc vài bi rít véo vèo .
Hút để phê phê, tim lại nhói.
Say cho lững lững, bụng càng teo .
Hàng binh lơ láo sao tròn giấc
Cá chậu chim lồng, mạng rẻ bèo !...

Duy Anh
Christmas, 2017

See the source image

Điện Thư (E Mail)

C
anh tân liên lạc bởi nhờ meo .(mail )
Tăng tốc truyền tin, vạn thứ theo.
Thưở trước làm quen, gò chữ đẹp.
Thời nay kết bạn, nhấp mao (mouse) vèo.
Trao đi triệu giấc mơ to lớn.
Chất chứa ngàn câu chuyện tẻo teo.
Rỉ rả  như xưa, tình gắn bó.
Bây giờ yêu vội, rã hơn bèo!...

Duy Anh
Christmas, 2017


See the source image

Tự Do Quá Đắt

T
ròng trành, gió dập, quá cheo meo.
Mạng sống  thuyền nhân chắc lật theo
Biển cả bao la, bờ mất hút
Thuyền con mỏng mảnh,  sóng xô vèo.
Đồ ăn hết nhẵn, lo sao sống?
Nước uống còn đâu, sợ phát teo
Hải tặc vô lương, thêm cướp bóc
Tự Do quá đắt, mạng như bèo!...


Duy Anh
Christmas, 2017