Bông So Đũa

“Tặng vợ hiền”

Mùa sang, bông so đũa
Nở trắng dọc ven đường
Xôn xao đồng lúa trổ
Gợi lại niềm nhớ thương . . .

Nhớ bên căn chòi nhỏ
Tết anh về tìm em
Mắc võng vườn so đũa
Nằm kể chuyện mười năm . . .

Chuyện năm tháng "biệt giam"
Chia nhau từng hạt muối
Nghe ngọt thanh đầu lưỡi
Liếm môi lạt . . . còn thèm!

Nhớ mùi vị quen quen
Nồi canh chua cá chốt
Em thích nêm canh ngọt
Anh chịu mùi rau om . . .

*

Mười năm rồi - Thiệt mà em
Anh không ăn canh chua
Nấu bằng bông so đũa
Vì thiếu bàn tay nêm...

"Kỷ niệm Tết ra cải tạo
về thăm quê em 1996"

Sông Cửu