Thương Về Đất Mẹ

               (Kính Họa)

Nghĩ thương lớp bạn tuổi về chiều
Còn mất ai ơi biết có nhiêu ?
Kẻ ở tàn phai thời mộng thắm
Người đi héo hắt thưở mơ nhiều ...
Giang sơn tan tác, đời cơ cực
Vận nước xác xơ, dạ hắt hiu !
Bão lụt thiên tai dân khốn khó
Lại thêm đảng trị, khổ trăm điều !.....

Duy Anh
29/11/2017


 
 Đất Hứa
                (Kính Họa)

Đáp xuống Ca li một buổi chiều
" Hoa Vàng " thung lũng, đất phì nhiêu
Xuân về ấm áp, mưa thưa ít
Hạ đến chang chang, nắng ấm nhiều
Thu tới dịu dàng, trời bạc bạc
Đông sang lành lạnh , gió hiu hiu
Thiên đường hạ giới, dân sung túc
Đất Hứa an vui đủ vạn điều ....

Duy Anh
29/11/2017


   - Chị Huệ Thu mến kính, 

Đệ rất tâm đắc câu : " Cờ hỡi bay chi miếng vải  điều ? "  trong bài thơ MƯA CHIỀU CHỦ NHẬT của chị, nên cảm tác và kính gửi đến chị hai bài thơ họa như
trên
:

         Mưa Chiều Chủ Nhật
               ( Bài Xướng )

Mưa một chút thôi, một chút chiều
Mà lòng thương nước biết bao nhiêu !
Quê nhà nghe nói đang mưa lụt
Đất khách nhìn thôi vẫn nắng nhiều ...
Non nước đôi nơi lòng xót lắm
Áo cơm một nỗi dạ buồn hiu !
Ai sinh ra ở trong chăn ấm?
Cờ  hỡi bay chi miếng vải điều?

Huệ Thu