Ly Vị Hương

 

Vị đời đắng ngắt mùa lưu lạc

Chén rượu cay xè quặn nỗi đau

Biển mặn sầu dâng trùng sóng bạc

Đồng chua oán ngập lớp bùn nâu

Lạnh tanh hương hỏa sao đành đoạn

Phai lạt tình quê nỡ mặc dầu

Trái ngọt vườn xưa ngày mỗi chát

Bùi ngùi tiếng quốc giữa đêm thâu

 

nguyễn vô cùng


 

Xuân Xưa

 

Thuở ấy xuân sang nắng cợt đùa

Trẻ chờ áo mới để se sua

Hồi chuông chùa vọng, chim tung cánh

Thoáng khói hương bay, gió chuyển mùa

Vui cảnh tưng bừng phiên chợ tết

Quên ngày lam lũ cánh đồng chua

Bao năm chất chứa sầu quê cũ

Một mảnh xuân nồng nỡ xé tua!

 

 

nguyễn vô cùng