Bên Dòng Sông Nhỏ    Dòng sông chảy
    Chở nắng chiều ra biển
    Vạn sóng vàng
    Đùa cợt dưới trời xanh

    Nhẹ nghiêng đầu
    Em nói nhỏ bên anh
    Mình yêu mãi
    Yêu nhau hoài anh nhé

    Chỉ đôi ta
    Trong khung trời nhỏ bé
    Và bướm hoa
    Cùng lũ én vui đùa

    Có phải chăng
    Tình yêu đã lên mùa
    Mà say đắm
    Làm tim anh lạc nhịp

    Nước lớn ròng
    Theo tiếng kêu bìm bịp
    Nỗi sầu đau
    Vì ai đã mất nhau

    Quang Hy 10/28/2017