Image result for trang hinh dong images
 

 

 

Chữ Xuân

 

Một nỗi xuân sang một nỗi nhà

Góc trời xuân cũ mịt mờ xa

Sân buồn giậu đổ bìm xanh lá

Hiên vắng rêu tràn chậu thiếu hoa

Nhấp chén trà khan soi chiếc bóng

Đọc trang thơ cũ nhớ canh gà

Chữ xuân giấy đỏ chưa thành nét 

Mực nghẹn trên đầu ngọn bút sa!

 

nguyễn vô cùng

 Image result for trang hinh dong images

 

Đầy Vơi

 

Lòng sầu cô lữ thuở nào nguôi

Xác lá tơi bời gió cuốn trôi

Mờ mịt quê xưa, hờn vận nước

Vật vờ xứ lạ, xót thân người

Thương manh áo vá bùn nâu nhuộm

Nhớ bến đò trăng sóng bạc ngời

Chén rượu lung linh trời cố quận

Có ai đong hết nỗi đầy vơi?

 

nguyễn vô cùng