Thu lại về đó em


Bâng khuâng nhìn mây giăng tím
Cả vùng trời tím nhớ thương
Em nơi mù xa bên ấy
Tôi thầm gọi tiếng Quê Hương

Từ khi mang thân viễn khách
Xa nhà lòng mãi vấn vương
Nơi đây thu sang vàng lá
Vàng thu vàng cả cuộc đời

Mùa thu ở đây buốn lắm
Điệu vời mây thắm giăng ngang
Mùa thu nơi đây xa vắng
Đâu tà áo trắng quê hương?

Nhớ xưa, em tà áo tím
Cung đàn chùng phím tơ vương
Bây chừ nơi phương trời ấy
Em còn lưu luyến… nhớ thương?.


Nguyên Thạch