Tình Thu Ngõ Muộn
  
 
Hôm nay gió thu sang
Buồn trông khóm lá vàng
Chợt nghe mùa thu đến
Theo gió nhẹ mang mang
 
Cô láng giềng mắt biếc
Đứng trông vời thu nguyệt
Ta vô tình qua ngõ
Ưu tư…em nào biết
 
Bao năm rồi mùa thu
Ta gởi tình viễn du
Theo mây thu bàng bạc
Héo tàn theo cuối thu
 
Cây Maple trước ngõ
Tàng lá nay trổ đỏ
Cây đã thành cổ thụ
Hay cây cũng buồn rũ?
 
Đã qua bao mùa thu
Nay hồn thôi viễn du
Tình trao cô hàng xóm
Sẽ ngõ lời cuối thu 
 
 
Cô em đi lấy chồng
Còn đâu mái tóc bồng
Mắt vời trông thu nguyệt
Ta lạc vào hư không!.
 
Nguyên Thạch