Trăng Quê Hương Đêm nay đứng giữa quê hương
Hỏi vầng trăng tỏa 
Có thương?
Có buồn?

Nước trôi xa chẳng về nguồn!
Hỏi con nước đục
Có buồn cùng trăng?

Cô đơn
Tôi nhắn cung Hằng
Chị ơi thôi tỏa vầng trăng tang sầu.

Tương lai?
Đất mẹ về đâu?
Về đâu cũng chỉ một mầu tang thương.

Hồ dẫn lối?
Đảng chỉ đường
Xã Hội Chủ Nghĩa?
Đói phường nghèo thôn

Sinh chi một bọn du côn?
Tạo chi những lũ ác ôn hại nhà
Đất nước?
Chúng chẳng thiết tha!
Mặc cho dân khổ 
Kêu ca thấu trời.

Vầng trăng ơi
Vầng trăng ơi
Trên cao có hiểu vạn lời than van?

Ăn bánh vẽ
Đến thiên đàng!
Việt Nam?
Như dải trắng khăn tang buồn.

Nguyên Thạch