Jul 22, 2024

Phú

Há Ngồi Im Câm Lặng?
Nguyên Thạch * đăng lúc 12:51:03 AM, Oct 08, 2017 * Số lần xem: 1466
 

    

 Quang Trung

 

                

Há Ngồi Im Câm Lặng?

 
Hãy tự vấn, khi đã sinh ra trong năm châu bốn bể
Há đành sao làm phận giun dế thấp hèn?
Há cúi đầu nhận lớp người tôi tớ rồi để bị thiên hạ khinh khi là thứ dân ngu khu đen?
Để cho bọn gian trá đạp đầu cỡi cổ xem như bọn thấp hèn dễ trị?.
*

Trước thảm trạng của Việt Nam hôm nay, chẳng lẽ con dân Việt Nam cứ tiếp tục ngồi im câm họng?
Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống một cuộc sống không đáng sống?
Việt tộc là một đất nước có lịch sử, có Tổ tông, có nòi giống thì tại sao lại để cho đảng vô thần lại đem đất nước triều cống cho Tàu?
1.000 nô lệ dân ta đã sống trong muôn vạn nỗi đau…
Thì tại sao cứ chểnh mảng chưa học được mà còn để cho ngàn năm sau vướng vào tròng nô lệ?.
 
Hãy tự vấn, khi đã sinh ra trong năm châu bốn bể
Há đành sao làm phận giun dế thấp hèn?
Há cúi đầu nhận lớp người tôi tớ rồi để bị thiên hạ khinh khi là thứ dân ngu khu đen?
Để cho bọn gian trá đạp đầu cỡi cổ xem như bọn thấp hèn dễ trị?.
 
Tại sao không cùng nhau luyện rèn tinh thần vô úy chí?
Tại sao không khuyên bảo nhau giữ vững dũng khí đấu tranh?
Nước ngã, nhà nghiêng, trước hiểm họa nô lệ thì câm nín sao đành?
Tại sao còn chưa thấy một đảng nối giáo cho giặc, phản bội dân tộc, vì tất cả ngọn ngành nay đã tỏ.
 
Ta sinh ra để làm người hay làm chó?
Hà có gì cứ để cái khó nó bó cái khôn?
Tại sao toàn dân Việt không đứng dậy cùng nhau đào thật sâu cái mộ huyệt để chôn
Loài sâu đỉa giòi bọ, làu cá, du côn cộng đảng.
 
Không, ngàn lần không, nhất định không, người Việt Nam sẽ không thần phục tặc Hán
Không, ngàn lần không, nhất định không, toàn dân không để bọn phản quốc dâng bán non sông
Nười Việt Nam cương quyết chung tiếng nói triệu con tim giữ một lòng
Sẵn sàng xả thân để giữ núi sông bền vững
 
Con dân Việt tộc hãy hiên ngang dáng đứng
Thề một lòng nhổ bứng cùm gông
90 triệu con tim một hào khí Diên Hồng
Bằng mọi giá, chúng ta phải giữ non sông trường tồn mãi.
 
Nguyên Thạch


 

 Image result for trang hinh dong images

     

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.