Aug 13, 2022

Thơ thời sự

B .O .T Ở Việt Nam
Phạm Đức Quý * đăng lúc 11:02:06 PM, Sep 23, 2017 * Số lần xem: 1096       1.   B .O .T Ở VIỆT NAM
      
            B là phần của bên B
       O là ô lọng đã che cả rồi !
            T là tiền thật , thóc tươi
        trả ngay qua  bot , chẳng rơi hạt nào !

            B O T - tuyệt vời sao
       Tiền như nước chảy...ào ào quanh năm !
            Công này nhờ có anh Thăng
        Nhờ bao quan chị , quan anh góp phần
            Nhờ xe ...của vạn thứ dân
        Những XE CỪU đã vặt lông ...bỏ vào !

            B O T  - tuyệt vời sao
        Kết tinh trí tuệ đỉnh cao nước mình !
            Có sự lãnh đạo tài tình
        Có dân " CỪU HÓA " một lòng chung tay !
            Có nhiều doanh nghiệp " hăng say "
        Một mình một chợ , nhận ngay gói thầu
            Làm tới đâu . Thu tới đâu...
        A , B , B phẩy...gật đầu là xong !

            B O T - khắp non sông
        Mọi con đường...có từ trong ra ngoài
            Tiền thu nhiều chục năm trời
        Làm ăn - một vốn bốn lời  là đây !
            Trời còn để có hôm nay
        Quan cùng doanh nghiệp bắt tay làm đường !
            Đã ăn - ăn đến tận xương  !
        Pháp Vân - Cầu Giẽ , tấm gương chưa mờ !


       2.. B O T  CAI LẬY - TIỀN GIANG

            Cai Lậy - Tiền Giang bỗng nổi danh
            Chỉ dùng tiền lẻ...thế mà thành !
            Dân đưa '' bạc cắc " đi chầm chậm
            Chủ nhận tiền con chạy "đứt phanh" !
            Lợi ích nhóm phe lòi mặt chị
            Ăn chia bang hội  lộ đuôi anh !
            Lò tôn đang cháy cần  thêm củi
            Cai Lậy - củi khô cả gốc , cành !

                                 10-9-2017
                              Phạm Đức Quý        

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.