Con gái rượu, con gái chè
             (Tặng con gái)


Nhà kia gốc ở thôn quê
Chồng nghề dạy học, vợ nghề thủ công
Con thì ba đứa vừa đông
Một trai ở giữa nối dòng cho cha
Út, đầu hai ả tố nga
Mỗi người một vẻ, mặn mà cả hai
Hơi ngoa: sắc nước, hương trời
Kia thơm hương chị, đây ngời sắc em
Đùa vui, mẹ vẫn thường khen:
"Có con gái rượu lại thêm con chè
Bố là sướng nhất vùng quê"
Nghe, khi phổng mũi, lúc thì vểnh râu
Vào đại học cũng thi nhau
Em theo bách nghệ, chị đầu quốc gia
Lúc ra làm việc gần nhà
Chị giờ đã có chồng và hai con
Còn em tuy vẫn rỗi son
Xung quanh đã khối kẻ dòm người trông.

                 Mai Phương