Apr 21, 2024

Thơ dịch

Tình Yêu Bất Hoại My Love Is Like To Ice (Sonnet 30)
Minh Sơn Lê * đăng lúc 03:23:29 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 835
Hình ảnh
Edmund Spenser
#1

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.