Ý Thơ Gom Cả Biển Tình
(Để tặng Dư Mỹ,bạn thơ, bạn lính,
nhân hồi đáp bài "
Rót Chén Tình Ta")

         Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Mời cạn chén, giao tình tế xứ
Dắt nhau về đánh thức hồn xưa
Biển réo gọi nỗi buồn sâu thẳm
Núi vọng lời uẩn khúc gió mưa

Mời cạn chén, tạ vầng nguyệt bạc
Cám ơn thời bạt mạng phong sương
Nhẹ như ngọn cỏ bồng xung trận
Muốn đáp đền ơn nghĩa cố hương...

Chiêu niệm thời dãi dầu tiền tuyến
Mảnh giáp phai loang bụi chiến trường
Ru giấc ngủ kê đầu gối súng
Cánh thơ tình gió gởi ngàn phương.

Mời cạn chén, ngâm bài khí phách:
Lời kinh cầu chiến địa: - oan hồn
Những con người tạ từ  thành thị
Dấn bước đi còn nuối nụ hôn!

Chén mời cuối: - thấy nhau còn sống
Sau cuộc thua đành chịu đọa đày
Những năm tháng khổ đau phiền lụy
Thì cạn nè, mây thoảng gió bay!

Ừ thì uống! cụng ly...nâng cạn... (dzô)
Những ý thơ gom cả biển tình
Mai mốt đây chúng mình "khuất" bóng
Phủi nợ trần làm kẻ khiếm danh!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(8/2017)