Biết Trọn Đôi Đường!


Bài thơ nhỏ ôm nỗi buồn lớn quá
Ta hòn đá cuội lăn theo đường
Có những đời sông về trăm nhánh
Biết cạn nơi nào tới muôn phương!

Em như mây ảo ảnh mơ hồ
Ta là vó ngựa Hồ... dừng chân
Đêm nay ngồi nghe như gió thoảng
Ngại bước chân đêm sẽ giật mình

Em có nghe hoang trong tiếng thở
Gió sẽ về nhè nhẹ ánh trăng
Và đêm ơi ! cửa lòng hãy mở
Có đôi lần núi cách sông ngăn!

Như đinh vang tiếng thơ nào vừa rớt
Tiếng thị thành lời hát ấy vừa ngang
Muôn thu về là lòng nghe cũng xót
Thưở vân.. là ai hót tiếng thu vàng..

Hoa Nguyễn