Apr 06, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Nhủ Cháu
Mai Phương * đăng lúc 05:21:07 PM, Aug 06, 2017 * Số lần xem: 366

      Nhủ Cháu


Kỳ này cháu đậu bách khoa
Điểm cao, khoa hót cả nhà mừng vui
Bao năm đèn, sách chong, vùi
Tới giờ đã thoả, công ai đáp đền
Thế là có chí thì nên
Miệt mài sắt cũng thành kim có ngày
Trong đời, vui nhất hôm nay
Tạc lòng nhớ lấy điều này cháu nha
Sau bao thao thức, mẹ cha,
 nhăn hằn trên trán, tóc già điểm sương,
đợi chờ, lo lắng, nhớ thương,...
thấm vào mỗi bước trên đường lớn khôn.
Nước nguồn từ núi Thái Sơn
Ngày ngày tưới mát tâm hồn cho ai
Tạc lòng nhớ, để ngày mai
trên đường đời, vượt chông gai thác ghềnh
Không xa gửi tới gia đình
đôi lời mừng, nhủ chân tình ngày vui.

Mai Phương

 
 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.