Jul 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ngày Tháng ở Bàu Hàm
Nguyễn Vô Cùng * đăng lúc 05:04:02 PM, Jun 29, 2017 * Số lần xem: 1170
Hình ảnh
#1

   


(hình tài liệu từ internet, sau 1975, csvn đày dân đi kinh tế mới)

Ngày Tháng ở Bàu Hàm

      
1. XE JEEP CHẠY MÁY DẦU (*)

Nhìn đoàn xe jeep từ nương rẫy
Chạnh nghĩ hồn ma thuở chiến trường
Cổ máy thay vào chi ép uổng
Mà gầm điên dại giữa tang thương

 
(*) Sau 1975, người dân làm rẫy miền đông
(vùng Long Khánh và phụ cận) đi lùng mua xe jeep
nhà binh về, thay máy xe bằng máy dầu diesel
để thích hợp địa hình, dùng vận chuyển nông sản.
 
2. LÀM RẪY

Thuốc lá đậu nành với chuối bơm
Một người làm rẫy dáng gầy nhom
Sức mòn công nợ tràn phên cửa
Nên mới vô mùa đã bán non!

 
3. VÁC XI MĂNG PHỤ HỒ

Mi tròn năm chục kí lô
Ta đây bốn chín giang hồ gặp nhau
Mi nào có biết ta đau
Vẫn chen vai, vẫn một màu xám giăng
Đi về một cõi lăng nhăng

 
4. NHÀ DỘT

Mưa chi sầm sập suốt canh thâu
Mái lá khôn ngăn những phiến sầu
Nước thấm qua màn, rơi xuống mặt
Hỏi mình vị mặn bởi từ đâu?

 
5. SÓC LU, NÚI  LỬA NGỦ YÊN

Nham thạch bao năm đã lạnh lùng
Tình mình như lửa vẫn còn phun 
Cỏ lau gom vội dày chăn chiếu
Khéo động giấc say núi lại bùng!

 
6. XE LAM

Ba bánh xe còm, khách một tá
Trên mui lổn ngổn rau cùng quả
Ổ gà xe cứ nhảy cà tưng
Nắng trộn mồ hôi và bụi đỏ

 
7. TIÊU ĐIỀU

Trồng tiêu không nước tưới
Xuống điều đá lại giăng
Quấn điếu thuốc rê vàng
Mộng tiêu điều theo khói!

 
8. ĐI BUÔN RAU ĐÀ LẠT

Làm rẫy liệu không xong
Làm thuê kham chẳng nổi
Bất phú bởi phi thương?
Phen này ta quyết đổi
 
Nhà còn bao đậu cuối
Bán quách thử nghề buôn
Đà lạt thẳng lên nguồn
Hàng rau xanh mát lạ
 
Âm Phủ chợ về đêm(*)
Phố núi đượm u huyền
Cõi dương người thấm lạnh
Sương dày rau nặng thêm
 
Mối lái chẳng quen nơi
Đường dài rau héo vội
Tính ra vẫn được lời
Ly cà phê ngút khói!

Nguyễn Vô Cùng
 
(*)Đà lạt có chợ họp về đêm, thường gọi là
chợ Đêm hay chợ Âm Phủ.

 


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.