Bến Đục 

 (Nhân đọc tin về một mẩu quảng cáo trên đường phố Đài Loan rao bán cô dâu Việt Nam đăng trên Việt Báo ra ngày 15-3-2006)

Mười hai bến nước bến nào trong?
Sóng dữ thương em lạc giữa dòng
Cay đắng quê người thân lạnh lẽo
Nhục nhằn đất lạ cảnh long đong
Tưởng cơn mộng dệt nơi lầu tía
Hóa món hàng rao chốn bụi hồng
Bóng tối đọa đày chan tủi hận
Hỏi ai mà chẳng xót xa lòng!


Hỏi ai mà chẳng xót xa lòng?
Oan trái bao giờ mới trả xong
Đêm trắng đau thương bầy dã thú
Ngày dài tan tác đợt cuồng phong
Nhìn trời quê cũ mây giăng kín
Nghe trái tim xơ máu chảy ròng
Vóc liễu thân cô người có biết
Em tôi mòn mỏi những chờ mong

nguyễn vô cùng