Hoa Cau Hương Cũ


      Má đã mất, cây cau còn
      Buồn hiu, xanh ngắt một vòm trời xanh
      Cây cau của Ngoại, cái tình
      Nối  đuôi nhau những cái nhìn buồn hiu!

      Ai đó hỏi:  sao đăm chiêu
      Khi ai đó thấy tôi chiều trong sân
      Về thăm Má tưởng ở gần
      Má đi theo Ngoại lên tầng tầng mây...

      Tôi cầm nhang tỏa khói bay
      Hoa cau đang nở hương đầy hồn xưa...


      Huệ Thu