Phố Lạ


Có cọng rơm vàng tuổi nhỏ
Buộc người năm tháng lưu ly
Nắng mưa bên trời mấy nỗi
Vương hoài mỗi bước chân đi


Nhớ tiếng trâu bò gọi nghé
Giữa đường phố lạ cuông quay
Nỗi mừng bê con gặp mẹ
Nõi sầu nhân nghĩa mờ phai


Mỗi lần nghe tin thời tiết
Chuồn chuồn nhớ độ heo may
Cá bống bụng mang hòn sỏi
Lụt nào cuốn tuổi thơ ngây


Hí trường tỉnh say cười khóc
Tìm đâu một thoáng đơn sơ
Phấn son bôi dày nhân thế
Sót niềm cay đắng ngu ngơ


Giọng hát vô hồn ngái ngủ
Giữa vùng mộng mị buồn tênh
Lấp lánh đèn đêm phố lạ
Một trời phân hóa mông mênh

 

nguyễn vô cùng