Apr 23, 2024

Thơ xướng họa

Phút Cuối - Thơ mời hoạ
Bửu Tùng * đăng lúc 10:23:10 PM, Apr 13, 2017 * Số lần xem: 1330
Hình ảnh
#1

                        Inline image 1


Một nén hương lòng tưởng nhớ cố trung tá cảnh sát quốc gia Nguyễn Văn Long người đã tự sát trước tượng đài thủy quân lục chiến tại Sài Gòn ngày 30/4/1975.


      Bài Xướng:
      Phút Cuối

      Nhìn lên bức tượng tái tê lòng
      Phút cuối bên đời cảnh sát Long
      Mạt tướng mưu riêng bầu dốc cạn
      Anh hùng nợ nước chí đền trong
      Thân người máu đổ trào muôn mạch
      Đất Mẹ tay dang hứng trọn dòng
      Tưới hạt kiên cường lưu hậu thế
      Nuôi mầm ái quốc buổi nguy vong

      Bửu Tùng
      9/4/2017

     
Huệ kính thu hoạ :
      Cảnh Đau Lòng

      Tháng Tư ngày cuối:  Cảnh Đau Lòng
       Dưới tượng đài kia, Trung Tá Long! 
       Tự sát nêu gương người lỡ cuộc
       Sống thừa thẹn mặt kẻ ngoài trong!
      Tạ tình Đất Nước ơn như biển
       Rũ kiếp Nam Nhi lệ cạn dòng...
       Bình Trọng ngày xưa lưu lại tiếng
       Anh Hùng nhất định chẳng lưu vong!

     huệthu
     10/04/2017

 

  

Dù là giai đoạn sau này tôi không có thì giờ nên ít họa thơ của ai.

Tuy nhiên, hôm nay những ngày đầu tháng Tư buồn, để tỏ lòng ngưỡng mộ cố Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long, tôi xin họa bài thơ của Bửu Tùng, như là một nén nhang gởi đến anh, người tôi từng biết khi sinh tiền, càng quý mến anh sau ngày 30 tháng Tư/1075.

Cầu nguyện anh được an nhàn nơi cõi vĩnh hằng, xin anh phù hộ cho các chiến hữu của chúng ta vững vàng ý chí trước kẻ thù của dân tộc là Cộng Tàu và Cộng Việt.

       Trần Quốc Phiệt

       Kính họa:

      Anh hùng tử,

      Khí hùng bất tử

 

       Gương ấy về sau mãi tạc lòng
       Anh hùng tuẫn tiết Nguyễn Văn Long
       Thanh danh ngàn kiếp nào mờ đục
       Lịch sử muôn đời vẫn sáng trong
       Bái với tiền nhân không hổ thẹn
       Soi cùng hậu thế quá xuôi dòng
      "Nghìn năm gương cũ soi kim cổ" (*)
       Lừng lẫy trần gian nghĩa tử vong.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
              
Apr/2017.

     (*) thơ Bà Huyện Thanh Quan


     
  Kính hoạ:
       VINH DANH

       Nước loạn, ngay gian mới rõ lòng
       Vinh danh Trung Tá Nguyễn Văn Long
       Ba sinh chẳng tiếc đời đen bạc
       Một thác cho toàn dạ trắng trong.
       Ngưỡng  mộ,  thơ đề khôn ráo mực
       Tiếc thương, lệ đổ khó  ngăn dòng.
       Miền Nam nhớ mãi người trung liệt
       Cầu nguyện Di Đà  sớm rước vong !


        Linh Công


 

 


 
  

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Họa bài Phút Cuối của Bửu Tùng
Anh hùng tử,
Khí hùng bất tử

Tượng ấy về sau mãi tạc lòng
Anh hùng tuẫn tiết Nguyễn Văn Long
Thanh danh ngàn kiếp nào mờ đục
Lịch sử muôn đời vẫn sáng trong
Bái với tiền nhân không hổ thẹn
Soi cùng hậu thế quá xuôi dòng
"Nghìn năm gương cũ soi kim cổ" (*)
Lừng lẫy trần gian nghĩa tử vong.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Apr/2017.
(*) thơ Bà Huyện Thanh Quan