Mar 27, 2023

Thơ dịch

Khóc Trong Mưa - Crying In The Rain
Lê Minh Sơn * đăng lúc 09:48:33 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 750
Hình ảnh
#1



Khóc Trong Mưa

Crying In The Rain

Songwriters: KING CAROL/GREENFIELD HOWARD
Phỏng dịch thơ lục bát:
MINH SƠN LÊ
----------------------------------------------



I'll never let you see
The way my broken heart is hurtin' me
I've got my pride and I know how to hide
All my sorrow and pain
I'll do my cryin' in the rain

Anh sẽ không để em nhìn
Con tim tan vỡ cho tình anh đau
Anh đem chôn giấu tự hào
Để buồn cùng với nỗi đau thêm vừa
Để rồi anh khóc trong mưa

If I wait for cloudy skies
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that I still love you so
Though the heartaches remain
I'll do my cryin' in the rain

Nếu anh chờ đợi mây đưa ngang trời
Mắt anh thành lệ mưa rơi
Em đâu biết được trọn đời yêu em
Dù lòng đau đớn dài thêm
Để rồi anh khóc bên thềm mưa rơi

Rain drops fallin' from Heaven
Could never wash away my misery
But since we're not together
I look for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see

Giọt mưa đổ xuống từ trời
Không sao rửa sạch một đời khổ đau
Nhưng
từ hai đứa xa nhau
Anh mong bão tố dậy bao la sầu
Em không thấy lệ anh đâu

Some day when my cryin's done
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool but till then, darling
You'll never see me complain
I'll do my cryin' in the rain

Ngày nao anh lại khóc sầu
Dưới trời anh bước cất cao tiếng cười
Anh dại khờ đó, em ơi
Em không nhìn thấy anh lời than van
Trong mưa anh khóc lặng thầm

 

MINH SƠN LÊ 10.5.16

https://www.youtube.com/watch?v=pc9hZfKmuh0

https://www.youtube.com/watch?v=frgnpmwgGSg

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.