Jun 13, 2024

Thơ trào phúng

Tư Bản Được Sao ?
Sài Môn Lý Thu * đăng lúc 01:17:11 PM, Feb 25, 2017 * Số lần xem: 1350
Hình ảnh
#1

TẦM BẬY

 

Nhiều người cứ gọi bọn chóp bu Cộng sản là tư bản đỏ !
– Muốn trở thành tư bản phải biết kinh doanh giỏi. Bọn CS
nhờ bóc lột dân mà giàu sao gọi là tư bản được ?

 

Tư bản đỏ, nghe mà lộn ruột

Chúng ta đây thẳng tuột một đường

Đó là kinh tế thị trường

Hễ thành tư bản là thường kinh doanh

Bọn chúng nó chỉ khoanh tay “đớp”

Của nhân dân ăn cướp thành giàu

Tại sao trộn lẫn vàng thau ?

Đỏ xanh mà cũng giống nhau được à ?

Đã Cộng Sản không là tư bản

Mà cướp ngày ăn bẩn nhố nhăng

Là thằng cứ gọi là thằng

Tại sao lại phải nhập nhằng là ông

Ôi ! Xưng tụng công nông cho chán

Rồi quay ra bóp nát thằng nghèo

Tự xưng trí tuệ cao siêu

Cũng là một thứ Chí Phèo đại gian

Bọn ăn cướp có tàn có tán

Gọi chúng là tư bản được sao ?

Vô tình mình cứ đề cao

Tự nhiên cái lũ cường hào thành danh

 

Sài Môn Lý Thu

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.