Sep 23, 2023

Thơ trào phúng

Bi Hài Chuyện Quan - tiếp theo...13,14,15
Phạm Đức Quý * đăng lúc 11:37:11 AM, Jan 10, 2017 * Số lần xem: 890
Hình ảnh
#1

  BI HÀI CHUYỆN QUAN ( tiếp theo...13,14,15 )


13) VỊNH VỜ HỜ HỜ
          Cứ tưởng "thượng thư" hưu tất yên !
          Xưa nay vẫn thế , đã thành quen
          Ăn dày mấy khóa...năng chùi mép
          Vơ đậm bao năm...tận rửa tiền !
          Đồ đệ cắm cài  luồn luật lệ
          Cháu con xếp ghế  lách quy trình !
          Ai hay thời thế không như trước
          Hưu trí sổ trao , tội hỏi liền !

14) QUAN...LẠ...QUEN !
          Ông quan này lạ quá              Rồi mấy tên điếm chữ
          Tự nhiên nổi máu tham          Ca vung vít tào lao
          Tham cái danh "vẻ vang"       Giải thưởng Đào Tấn trao
          Kết quả thì ngược lại             (kèm theo tiền mười triệu)
                                                      Báo chí đăng ồn ào
          Tài năng thực , còn mãi         Toàn những lời rất "phiệu"
          Có hương tất sẽ thơm           Có ai mà không hiểu
          Việc gì phải gõ mõ                 Giới nô bút sợ uy
          Cứ chi phải khua chiêng         Của Ti Ti Ti Ti **
          Huống hồ cha quan chết         Như là gà sợ cáo !
          Đã mồ đẹp mả yên                 Thì mấy bài ca ảo
          Chẳng ai người biết tên           Lừa được bao nhiêu người ?
          Không ai hay sĩ ? sĩ ?             Hay chỉ là chuyện cười
          Chẳng ai đọc một chữ             Cho bàn dân thiên hạ !
          Không nghe hát một câu        
          Dẫu có là ngoại ngữ                Quan này NGU RẤT LẠ
          Thì có mất được đâu !             Nhưng mà THAM RẤT QUEN
          Bày trò xê mi nâu *                  Ứng vào lời chị Doan ***
          Ồn ào bao kẻ dự                      Nói từ nhiều năm trước !
* Seminai
** T.T.T.T.
***  Chị Doan:Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan , báo Dân Trí ngày 11-9-2013 " Người ta ăn của dân không từ cái gì "

15) ĐỔI ĐỜI QUAN...ĐỔI ĐỜI DÂN
                  Nhiệm kỳ chỉ có năm năm
          Phải nên "dấu ấn" , phải "măm" được nhiều !
                  Thế là những dự án "siêu"
          Tỉ đô . Và  cả  rất nhiều  tỉ đô ! *
                  Đất cấp cả vạn héc ta
          Đền bù đất ruộng...qua loa...xong liền ! **
                   Khánh thành là việc trước tiên *
          Trống khua . Quan bạn , quan trên ...kéo về !
                   Dân đen ở các làng quê
          Được xem một trận..."no nê" băng , cờ !
                  Được nghe...như thể trong mơ 
          Những lời có cánh...vô bờ... vô biên !
                  Tưởng như là gặp được tiên
          ĐỔI ĐỜI hết cảnh đồng chiêm đói nghèo !

                  Ba năm chưa phải là nhiều *
          Mười năm chẳng phải là điều hiếm hoi *
                  Ruộng thu hồi. Đất nằm ngơi
           Cỏ tha hồ mọc . Sướng đời bọn trâu !
                  Bờ xôi ruộng mật còn đâu
          Nông dân mất đất - cần câu mất rồi !
                  Thế là phiêu bạt khắp nơi
          Kiếm con cá lẹp *** lần hồi sớm hôm
                  Người bán rong , kẻ xe ôm
          Trai làm thuê . Gái ô sin xứ người !
                  Cũng là một cuộc ĐỔI ĐỜI
           Đổi từ có đất , thành người tay không
                   ĐỔI ĐỜI ...bỏ một chữ NÔNG
           Để thành ra kẻ lông bông không nghề !
                   ĐỔI ĐỜI...vì lệnh quan phê
           Quan thì thăng tiến... thu về..."siêu siêu" !
                   Hết nhiệm kỳ , quan nghỉ hưu
           ĐỔI ĐỜI quan có tiền tiêu...mấy đờii !

                Thương thay ! Thân phận bao người
           Vì  đâu  có   sự  ĐỔI ĐỜI  bất  công   !!!

* Tin báo Tiền Phong ngày 24-9-2014 , Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 9-6-2015
** báo An ninh tiền tệ ngày 31-8-2014
***Cá lẹp : cá nhỏ, cá con...(phương ngữ)

                                       10-01- 2017
                                    Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.