Jun 25, 2024

Thơ trào phúng

Bi Hài Chuyện Quan - tiếp theo...10,11,12
Phạm Đức Quý * đăng lúc 05:55:58 PM, Jan 06, 2017 * Số lần xem: 962
Hình ảnh
#110) QUAN ... MỀ ĐAY
                    Hai nghìn cây chặt. ( Thất kinh !)*
            Chuyến tàu vét . Đúng QUY TRÌNH . Phủi tay !
                    Nghìn năm... Ống nước...êm ngay
            Quan hưu , ngoắc cái mề-đay...treo tường !**

                    Hơn đàn anh ở bắc phương
            Hòa Thân , một bữa đánh đường tìm qua***
                    Rằng : xin bái lạy đại ca
            Quan "hoàn hảo" quá , vượt xa ta rồi !

                    Tràng An đệ nhất BI- HÀI
            Bảy mươi năm lẻ, có ngài độc tôn !

* Xem báo Petrotimes ngày 20-3-2015
**  Các báo...10-10-2016
*** Hòa Thân 1750-1799


11) QUAN...ĂN *
                     Ba nghìn hai trăm triệu          Nhưng hỏi là đến được
                     Các ông quan HỘI ĐỒNG      bao đứa trẻ nơi đây?
                     Chi một năm tiếp khách !       Một bữa các quan "xơi" 
                                                                Ngày ăn mấy nghìn trẻ
                     Ăn cái gì không biết              Các quan  ăn quá khỏe
                     Có ngày bốn lần ăn               Có nghẹn cổ hay không ?
                     Toàn chục triệu trở lên           
                     Đọc tin đã thấy khiếp !           Tiền do dân nai lưng
                     Tỉnh thuộc dạng nghèo kiết     Làm ăn và nộp thuế
                     Nhiều người đang đói ăn        Vỏ hến cũng không thể
                     Trẻ học trú bao năm               Có để vung vít đâu
                     Bữa cơm ba nghìn bạc          Này ! Cái lũ mọt sâu
                                                                 Cưỡi đầu dân , ăn hại
  *Báo Đất Việt 24-12-2016                          Hãy mau mau dừng  lại !
                                                                 Biết điều thì GO HOME !

3) QUAN LO TÊT ĐINH DẬU
                                          Tết là một dịp bội thu
                                 Thượng quan cấm lễ . Bỏ bu mất rồi !
                                          Gà Đông Tảo mất một đôi !*
                                  Rượu Tây mất mấy chục chai , ít gì !
                                           Nhất là cái khoản phong bì
                                  Đô-la cả vạn...lì xì... mỗi năm !
                                           Lấy đâu tiền lễ quan trên ?
                                  Lấy đâu để tặng mấy em chân dài ?
                                           Đâu tiền du lịch nước ngoài ?
                                  Đâu mua cổ phiếu để " xài."... lâu lâu ?

                                            Tết này cấm lễ . Quá đau !
                                   Năm nay đã vậy . Năm sau thế nào ?
                                            Lạy Bắc đẩu.Lạy Nam tào
                                   Hãy cho lễ tết ...ào ào  như xưa !

*Gà Đông Tảo : loại gà đăc biệt , hai chân to , càng to càng hiếm...Có cặp gà.giá tới trăm triệu đồng !
                                                          25-12-2016
                                                       Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.