Feb 23, 2020

Đường thi Việt Nam

Cổ Kim Chung Khổ Khúc/ Lũng Tây Hành
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 11:03:23 AM, Dec 22, 2016 * Số lần xem: 631
Hình ảnh
#1

Cổ Kim Chung Khổ Khúc

Chan chứa niềm đau phổ áng thơ
Cổ Kim khổ khúc chẳng phai mờ
Lũng Tây Vô Định tàng xương cốt
An Lộc Bình Long liệm ước mơ
Tiền bối bi thương lòng cảm cảnh
Hậu sinh ai oán mắt vương tơ
Xót xa tử sĩ đau hồn nước
Quả phụ cô nhi ... sống dật dờ..!!
           
                    Nguyễn Minh Thanh

Lũng Tây Hành

Thệ tảo Hung Nô bất cố thân
Ngũ thiên điêu cẩm táng Hồ trần
Khả liên Vô Định hà biên cốt
Do thị Xuân khuê mộng lý nhân
                                 TRẦN  ĐÀO

Hành Quân Lũng Tây

Ra đi quyết diệt Hung Nô
Năm ngàn chiến sĩ đất Hồ mạng vong
Đống xương Vô Định mênh mông
Khuê phòng thiếu phụ còn trông... người về !!
                                  NMT dịch

An Lộc điạ sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân
                                  Cô giáo Pha

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.