Oct 01, 2020

Đường thi Việt Nam

Bầy Chim Vỡ Tổ
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 02:55:44 PM, Dec 19, 2016 * Số lần xem: 707
Hình ảnh
#1V
ỡ tổ chim bay khắp nẻo đàng
Năm châu bốn biển bước lang thang
Cây đa thuở trước xa biền biệt
Bến nước ngày xưa cách ngút ngàn
Tha thiết ngựa Hồ thương đất Bắc*
Xót xa chim Việt nhớ cành Nam*
Nhánh sông tình tự dài thăm thẳm
Con quốc thê lương tiếng gọi đàn..!!
 
                    Nguyễn Minh Thanh

*Do câu:" Hồ mã tế Bắc phong
            Việt điểu sào Nam chi "


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.