Sep 23, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Mơ gặp cụ Tản Đà
Phạm Đức Quý * đăng lúc 12:38:09 PM, Oct 19, 2016 * Số lần xem: 873
Hình ảnh
#1
                 Sở kia có bốn sáu  người
          Bốn tư quan , Với hai ngài chuyên viên
              Có quan...lên tựa thăng thiên !
          Tuyển dụng ba tháng  , đã nên quan rồi !
              Hỏi trên dưới . Hỏi trong ngoài
          ở đâu có chuyện lạ đời thế không ?
              Thưa rằng  : ở tỉnh Hải Dương
          Sở LAO, THƯƠNG ,XÃ...con đường không xa (1)
 
              Trước khi đi , hỏi Tản Đà
           Cụ rằng : chuyện ấy thì ta biết mười !
               Câu thơ ta gửi các người
           Đã gần chín chục năm trời , ít đâu 
               Dân ngu như lợn quá lâu
           Cho nên chúng nó đè đầu , làm quan ! (2)
               Vội thưa rằng : cụ nói oan
           Dân Nam nay đã khôn ngoan lắm rồi
               Chi vì CƠ CHẾ cụ ơi
           Mong thơ cụ sửa , chúng tôi đang chờ !
                Cụ kêu : mi gã " gà mờ "
          Đổ cho CƠ CHẾ  rõ là quá ngu !
                Có đọc ta . Có làm thơ
          Học hành chi ? Lại nghĩ suy thế này ?
                 Huống chi bao triệu dân cày
          Oằn lưng phí.Lũ cướp ngày nên quan !
                Lại vội thưa : cụ nói oan
          Chúng tôi cũng góp ý trên mấy lần 
                Dường như họ cũng sửa dần
          Ném chuột , lại sợ vỡ bình , khó thay !
                Cụ to tiếng quát : im ngay !
          Cái ngu này chẳng riêng mày , biết không !
                Mở to cái mắt mà trông
           Người ta tiến bộ từ trong ra ngoài
                Là do tôn trọng con người
          Trao dân làm chủ cuộc đời người dân
                Còn mi chỉ cốt giữ phần
           Khư khư ôm hết ..Ăn dần . Ăn lâu !
                Giở đủ trò  để cưỡi đầu
          "Truyền tôn, lưu tử ". Chỗ đâu người tài ?
                Bảo nhau mau sửa  lỗi này
           Vẫn còn một chút cơ may nước nhà !
 
                Vội vàng lạy cụ , lui ra
           Bâng khuâng...biết thật hay là chiêm bao !
 
                                   19-10-2016
                                 Phạm Đức Quý
 
1) Báo Mới và các báo đưa tin :Sở LAO động THƯƠNG binh XÃ hội tỉnh Hải Dương có 46 người thì có 44 người là cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên , chỉ có hai chuyên viên , trong đó có người mới tuyển dụng được 3 tháng đã đề bạt Phó chánh thanh tra Sở
2 ) Mượn ý hai câu :  " Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
                                  Cho nên quân nó dễ làm quan " 
          Trong bài thơ " Xem tiểu thuyết TỜ CHÚC THƯ cảm đề " của cụ Tản Đà
in tại AN NAM TẠP CHÍ số 8 năm 1927  ( Tuyển tập Tản Đà , trang 213 , NXB Văn Học , HN 1986 )

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.