Sep 23, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Gửi Chú Bửu
Phạm Đức Quý * đăng lúc 03:43:19 PM, Oct 12, 2016 * Số lần xem: 813
Hình ảnh
#1


     Chú vẹt già Chí Bửu                 Nông Thị Xuân ,( thương ôi !)

     Sao không nghỉ đi thôi              Cháu Tất Trung còn đó
     Ca chi câu chuyện ảo               Khổ thân đứa con rơi
     Ai nghe nữa , chú ơi !               Suốt đời đi tìm mẹ !

     Tuổi đã quá bảy mươi               Và cái thằng Nông nọ
     Bịp người làm chi nữa              Vừa dốt lại vừa ngu
     Chẳng lẽ suốt một đời               Vậy mà nó nên" vua "
     Bịp thế còn chưa đã !                Con ai chắc chú biết !

     Cái nghề chú rất lạ                     Nhiều nữa không kể hết
     Chỉ có ở xứ này                        Những gái Nam, Tàu  ,Tây
     Chuyên môn đi bịp người          "Xiêm y như thê thiếp"
     Đó là nghề tuyên giáo                Ổng đã "vận" câu này !

     Tôi nghe chú nói  láo                 Thời thế đã đổi thay
     Đã biết bao lần rồi                     Lẽ nào chú không biết ?
     Nhưng mà đến lần này               Mà còn đi lừa tiếp
     Không thể im lặng được !           Để cho người ta khinh

     Chú nói rất ngang ngược            Chú hãy mau nghe anh
     Rằng ổng  không vợ con             Nghỉ hẳn thôi chú ạ
     Rồi "vẽ rắn thêm chân"               Đất nước này rất lạ
     Kể bao chuyện xiên xọ !              Mọi chuyện quên đi nhanh

     Tăng Tuyết Minh là vợ                Chú có thể yên tâm
     Có cưới xin hẳn hoi                    Trở lại người TỬ TẾ !
     Báo Tàu còn đăng rõ
     Chú mù mắt , không coi !                        12-10-2016
                                                               Phạm Đức Quý

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.