Sep 23, 2023

Thơ đấu tranh

Con Vua ... Con Sãi
Phạm Đức Quý * đăng lúc 06:00:43 PM, Sep 21, 2016 * Số lần xem: 1044
Hình ảnh
#1

                      "  Con vua thì lại làm vua.

                   Con sãi ở chùa đi quét lá đa  "

                         Ngày xưa dân đặt câu ca
                    Là trông vua chúa , quan nha chúng làm
                         Vừa độc ác. Vừa gian tham
                    Chăm chăm lo chuyện cháu con kế thừa
                          Tranh ghế quan, tranh ghế vua
                     Dưới trên một HỘI vào hùa lột dân
                           Xếp ngôi, xếp ghế chia phần.
                     Giành ăn. Ăn cả  mấy lần... dân đen .

                           Bao nhiêu năm ăn đã quen
                      Độc quyền , chẳng bỏ , chẳng kiêng thứ gì !
                           Tham lam đến độ ngu si
                       Đã quên mất vế người xưa viết là :
                           " Bất bình dân nổi can qua
                        Con vua thất thế lại ra quét chùa "

                                                  Phạm Đức Quý

   * Báo,đài gần đây đưa nhiều tin : con "chúa " nọ , con "quan" kia  được xếp ngồi những ghế cao ngất ngưởng dù còn ít tuổi .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.