Sep 23, 2023

Đường thi Việt Nam

Người Và Ta
Phạm Đức Quý * đăng lúc 05:42:39 PM, Sep 21, 2016 * Số lần xem: 917
Hình ảnh
#1

        1)   Người ấy và ta rất giống nhau

              Bốn mươi năm trước khác chi đâu
              Người đi gấp gấp lên đằng trước
              Ta  bước  từ  từ  tụt  phía  sau
              Đằng trước : chủ nhân cùng quản lí
              Phía sau : thợ phụ với người hầu !
              Việt Nam - Hàn Quốc  là như thế
              Hỏi có ai người biết nhục , đau ?!

          2)  Hỏi có ai người biết nhục , đau ?
               Để rồi suy ngẫm : bởi vì đâu ?
             " Dân hai nhăm triệu , ai người lớn
               Nước bốn nghìn năm..." (1) chửa bạc đầu !
               Cố  vị  mấy  kì , toan chức " bự "(2)
               Tham quyền bao khóa , tính làm giầu
               Vua quan " phụ mẫu " mà như thế
               Thì đất nước này sẽ đến đâu ?

            3)  Thì đất nước này sẽ đến đâu 
                 Nếu như không ngấm nhục và đau
                 Thấm đau vì đã thua bè bạn
                 Ngấm nhục bởi đang tụt lại sau 
                 Nước nhục : nợ , lo TAI(3) VỠ NỢ  !
                 Dân   đau   : hèn , sợ HỌA(3)CHƯ HÂÙ !
                 Nên rồng nên hổ còn mong đợi
                 Phải hóa giải ngay nỗi nhục , đau !

             4)   Phải hóa giải ngay nỗi nhục , đau !
                   Để còn tiến bước với năm châu
                   Quan tham trị gấp , không nương nhẹ !
                   Lại nhũng trừ nhanh , bất kể đâu  !
                   Dân chủ bởi dân , nguồn sức mạnh
                   Nhân quyền vì nước , ngẩng cao đầu !
                   BẮC MÔN TỎA THƯỢC(4) luôn ghi nhớ
                   Tiến kịp theo người chắc chẳng lâu !

                                             7- 2016
                                        Phạm Đức Quý

1) " Dân hai nhăm triệu, ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con "  Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu , bài " Mậu thìn xuân cảm ".
2) Bự : to, lớn , béo...( phương ngữ )
3) TAI (d) ; từ cũ, chỉ điều không mong muốn bất ngờ sảy đến , gây tổ thất lớn ( TĐTV 2009 NXB ĐN trang 1135)
    HỌA (d): nghĩa tương tự như TAI (TĐTV 2009 NXB ĐN  trang 587)
4) BĂC MÔN TỎA THƯỢC : nghĩa là cửa phía bắc phải khóa chặt
       Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư Ninh Bình, tại Ngọ Môn nhìn về phía Bắc, phía trong ghi " Tiền triều phượng khuyết " , phía ngoài ghi " Bắc môn tỏa thược "

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.