Mar 22, 2023

Thơ đấu tranh

Quyết Chiến
Nguyên Thạch * đăng lúc 01:48:38 PM, Apr 30, 2016 * Số lần xem: 1166
- Cho lời kêu gọi xuống đường biểu tình "Vì môi trường" vào ngày 1 - 5 - 2016.

Tình quân dân như cá với nước
Nước độc rồi cá cũng chết theo
Nước Việt giờ đây thân phận bọt bèo
Nên đàn cá cũng nổi trôi theo vận nước.
Đảng đã đem nước ra làm trò cá cược
Vũng Án, Tây Nguyên...từng bước hiến dâng
Bình Thuận, Bình Dương...từng tỉnh sẽ lần lượt bị bán dần
Tiền đồ dân tộc?
Đảng đ...cần, mà chỉ cần tiền, quyền, chức.

Hơn 70 năm lừa đảo mụ mị...hôm nay đã lòi ra sự thực
Một đảng điêu ngoa...đạo đức suy đồi
Dòng thời gian 70 năm, từ ngày đảng lên ngôi
Đường Tổ Quốc đã tới hồi mạt vận!.

Đất nước giờ đây?
Đảng đã quì lạy...để cho giặc Tàu xâm lấn
Thực hiện mưu đồ mà Mao đã nuôi nấng từ lâu
Dựng Hồ Chí Minh để ép dân Việt làm bọn chư hầu
Dồn dân tộc vào ách khổ đau vô tận.

Lính Việt Nam hãy dồn căm hận
Bọn Bộ chính trị Trung ương đảng chính là giòi, rận đục phá non sông
Hãy nhắm thẳng chúng, trực chỉ đạn lên nòng
Chấp nhận hy sinh vì Tổ Quốc, lập công giết giặc.

Thanh niên Việt ơi, đảng đã dồn dân vào đường cùng ngõ tắt
Bán đứng chúng ta cho phương Bắc thiên triều
Hãy đứng lên vì đất nước thân yêu
Dựng chí khí hào hùng kiêu hãnh.

Tình thế hôm nay?
Tất cả hãy xung vào trận đánh
Nam hào nữ kiệt trọng gánh sơn hà
Quyết đứng lên để bảo vệ đất tổ quê cha
Lời Mẹ gọi: NƯỚC NHÀ NGUY BIẾN.
Lính Việt Nam, thanh niên nam nữ...cùng toàn dân chung một lời thề QUYẾT CHIẾN.


Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.