Cảm xúc khi đọc Khuê Sầu Thi Thảo     của
Cao Ngọc Anh Nữ Sĩ

thể thơ: Song Thất Lục Bát

 
Bậc khuê các tài hoa rất mực
Lệ người đem nhúng bút thành thơ
Đọc người tôi những ngẩn ngơ
Thanh Quan ngày trước không ngờ còn đây
 

Người thông suốt Đông Tây kim cổ
Chín ba năm oan khổ coi thường
Sống trong hoàn cảnh nhiễu nhương
Vẫn đem sợi chỉ văn chương buộc mình


Ai lại chẳng vì tình mà lụy
Nhưng thơ người phong vị tiêu tao
Như vầng trăng sáng trên cao,
Như làn gió mát thổi vào phòng the


Như tiếng trúc đêm hè man mác
Như tiếng thu xao xác thềm thơ
Ngọt như tiếng mẹ hiền ru
Thơ như tiếng hát vọng từ quê hương


Nghĩ đến chữ thiên trường địa cữu
Thơ còn đây người dẫu không còn
Lòng người giữ lại cháu con
Ngàn năm cùng với nước non vững bền.


huệthu