Jan 17, 2022

Thơ đấu tranh

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nguyên Thạch * đăng lúc 06:37:40 PM, Feb 18, 2016 * Số lần xem: 1051

- Gởi đến các Thái thú tâm sự của người dân dưới trào sản.

 
Người ta say rượu vì tình
Còn tôi say rượu vì tình nước non
Người ta quì gối cúi lòn
Tôi vì dân tộc...sắc son một lòng
 
Cơm dân, gạo chợ, của công
Người ta đem bán non sông làm giàu
Còn tôi khổ cực làm sao
Lo toan chống cộng xanh xao nghèo hèn!.
 
X.O quan uống đã quen
Tôi uống rượu đế cháy đen ruột phèo!
Chém cha cái số kiếp nghèo
Rượu pha chất độc, gan phèo tanh banh.
 


Người ta biển đỏ biển xanh
Còn tôi cực nhọc làm anh xe thồ
Đ(ỗ)M(ười) cũng tại tên Hồ
Tạo nên một lũ côn đồ hại dân!.
 
Đất đai...quan cảm thấy cần
Cứ đi thu tóm của dân làm giàu
Biển Đông thì cúi dâng Tàu
Cho Chệt sử dụng như ao sau nhà.
 
Làm Thái thú, tức làm cha
Thẳng tay tham nhũng được nhà, được xe
Được giương súng đạn lăm le
Được quyền mụ mị xạo ke dài dài.
 
Quyền cao chức trọng...bất tài
Được ăn, được nói, được cai, được còng
Đ(ỗ)M(ười) đời quá bất công!
Dân nghèo đói rụng sợi lông chẳng còn.
 

Hò ơ...còn mất nước non?
Võng đưa kĩu kịt ôm con...ru hời.
Ngước cao chỉ biết hỏi Trời
Tại sao nước Việt tả tơi thế này?
 
Chán đời...tôi lại cứ say!
Ai đi ngang đó? Vô đây chiều chiều...

 
Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.