Jun 23, 2024

Thơ trào phúng

Thơ Ông Bà Táo
Quang Hà * đăng lúc 07:00:46 AM, Feb 02, 2016 * Số lần xem: 1453
Hình ảnh
#1

Một Bà đứng cạnh với hai Ông?
Nồi đội trên đầu vẫn cứ ngông
Lưả đỏ chẳng nề than nóng đít
Tro tàn đâu quản nhọ bôi hông
Sáng, cơm liền nước nào quên việc
Chiều, cháo rồi canh dám tính công
Thiên hạ thói đời ăn ở tệ
Cuối năm quẳng Táo ở ngoài sông

quanghà


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.