Jun 02, 2020

Đường thi Trung Quốc

Bản Sự Thi - Tô Mạn Thù (Su Manshu)
Tô Mạn Thù (Su Manshu) (1884-1918) * đăng lúc 08:19:17 AM, Mar 09, 2015 * Số lần xem: 1679
Hình ảnh
#1

 

Photobucket

本事詩  Saburo  
 
春雨樓頭尺八簫 
何時歸看浙江潮 
芒鞋破缽無人識 
踏過櫻花第幾橋
 
 
Bản Sự Thi - Tô Mạn Thù  
(Su Manshu)

Xuân vũ lâu đầu xích bát tiêu
Hà thời qui khán Chiết Giang Triều
Mang hài phá bát vô nhân thức
Ðạp quá anh hoa đệ kỷ kiều 
.


Truyện thơ ( Trích đoạn )

Tiêu vọng, quê người, mưa lệ sa ...
Chiết Giang quê củ mộng nhạt nhòa .
Chân qua tám biển cầu nhân thế
Lạc bước vô tình dẫm lên hoa ...


Quê người
Tiêu gọi hồn quê 
Chiết Giang cố quận 
Ngày về còn đâu ...
Anh đào mấy độ phai mầu 
Giày rơm giẫm cánh, 
Dưới cầu thiều quang . 


Badmonk

Tô Mạn Thù cha là Hoa ở Nhật , mẹ ông cũng là người Nhật. Ông sinh ra ở Nhật, trở về Trung Quốc năm 10 tuổi, rồi lại quay trở lại Nhật học. Năm 20 tuổi ông thế phát làm tăng nhân,
lãng du thiên hạ.
Đa phần thơ của Tô Mạn Thù là thơ thất tuyệt, "Bản sự thi" là tên chung cho một nhóm những bài thơ tự sự của ông, chứ không phải tên của một bài duy nhất, phong cách chịu ảnh hưởng của Lý Thương Ẩn và Cung Tự Trân. Ngoài thơ, Tô Mạn Thù còn viết tiểu thuyết, trong đó nổi tiếng nhất là Đoạn hồng linh nhạn ký đã được Bùi Giáng dịch ra tiếng Việt. (Theo VH.Org )

 


***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.