Jun 18, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Vết Chàm Sâu,
Hoa Nguyên * đăng lúc 08:39:53 PM, Aug 03, 2015 * Số lần xem: 714
Hình ảnh
#1

Sẽ không còn mặt trời
Giữa bình nguyên sương sớm
Sẽ không còn ngày mới
Để nhìn một ban mai
Sáu mươi năm cuộc đời
Đã vượt ranh đau khổ
Sẽ bắt đầu buông rơi
Về bên kia thế giới
Có Chúa ngự trên cao
Có Phật Trời tế độ
Một hình hài hư hao
Đã trăm nghìn bia mộ
Đã chiêm rồi mệnh số
Cho nhẹ nhàng cuộc chơi
Không cách gì thế chỗ
Chiếc lá mùa chơi vơi
Đã nghiệm rồi cách chia
Giữa hai miền thế giới
Sẽ miên trường nỗi đợi
Để giờ một cơn điên
Trông như một con thuyền
Chòng chành phiêu du sóng
Trong lòng lên cơn sấm
Ngọt ngào muôn vết đâm
Nắm tay cầm càn khôn
Uống thành cơn độc dược
giữa phân ranh sinh tồn
Lý, tình...đang đuổi rượt
Đã đuối đời ... trôi vuột
Rớt xuống mảnh linh hồn
Có trăm nghìn móng vuốt
Cấu cào thành hố chôn ...
Trong tay cầm càn khôn
Vết chàm sâu ghê gớm.. !
Ẩn trong mỗi nụ hôn
Là thói đời ghê tởm

(hoa nguyên).

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.