Jan 27, 2021

Đường thi Trung Quốc

Thục đạo hậu kỳ 蜀道後期 • Trên đường Thục hẹn về sau
Trương Thuyết 張說 * đăng lúc 04:05:46 AM, Mar 09, 2015 * Số lần xem: 878
Hình ảnh
#1

蜀道後期

客心爭日月,
來往預期程。
秋風不相待,
先至洛陽城。


Thục đạo hậu kỳ

Khách tâm tranh nhật nguyệt,
Lai vãng dự kỳ trình.
Thu phong bất tương đãi,
Tiên chí Lạc Dương thành.

Dịch nghĩa

Lòng khách tranh đua với mặt trời mặt trăng,
Đến đi đều có dự định hành trình trước.
Gió thu sao chẳng đợi nhau,
Đã đến thành Lạc Dương trước rồi.Bản dịch của Trần Trọng San

Lòng cùng nhật nguyệt đua nhau,
Đi về thường hẹn trước sau hành trình.
Gió thu sao chẳng đợi mình,
Đã mau đi trước đến thành Lạc Dương.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.