Jul 04, 2020

Đường thi Trung Quốc

Chiết dương liễu 折楊柳 • Bẻ cành dương liễu
Dương Cự Nguyên 楊巨源 * đăng lúc 12:57:35 AM, Mar 08, 2015 * Số lần xem: 976
Hình ảnh
#1

Chiết dương liễu 折楊柳 • Bẻ cành dương liễu

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường

折楊柳

水邊楊柳綠菸絲,
立馬煩君折一枝。
惟有春風最相惜,
殷勤更向手中吹。

Chiết dương liễu

Thuỷ biên dương liễu lục yên ty,
Lập mã phiền quân chiết nhất chi.
Duy hữu xuân phong tối tương tích,
Ân cần cánh hướng thủ trung xuy.


Dịch nghĩa

Cây dương liễu ven bờ buông tơ như khói xanh
Dừng ngựa lại, nhờ anh bẻ cho một cành.
Chỉ có ngọn gió xuân vô cùng tiếc nhớ nhau
Thương mến trân trọng thổi lồng vào tay

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.