Jul 31, 2021

Tác giả

Phạm Bá Đức
Hình ảnh
#1

PHạm Bá Đức

pduccali@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Bá Đức:

Ngủ - Thơ mới hiện đại VN - Jan 31, 2016
Yêu Em Ngày Sinh Nhật - Thơ mới hiện đại VN - Jan 31, 2016
Có Một Lần - Thơ mới hiện đại VN - Oct 05, 2013