Dec 07, 2019

Tác giả

Hạnh Nguyễn & Lê Minh Sơn
Lê Minh Sơn

Tất cả các bài của tác giả Hạnh Nguyễn & Lê Minh Sơn:

Những Vần Thơ HẠNH NGUYỄN & LÊ MINH SƠN - Thơ mới hiện đại VN - Jan 18, 2014
Những Vần Thơ Hạnh NGuyễn & Minh Sơn Lê # 7 - Thơ xướng họa - Dec 17, 2013
Những Vần Thơ Hạnh NGuyễn & Minh Sơn Lê # 6 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2013
Về Yêu Cỏ Dại/ Ở Nơi Nào Cũng Nhớ/ Cảm Ơn…/ Em Là Em Của Anh/ Anh Là Anh Của Em - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2013
Đêm Sầu Lẻ Bóng - Những Vần Thơ Minh Sơn Lê & Hạnh Nguyễn - Thơ xướng họa - Oct 06, 2013
Những Vần Thơ Minh Sơn Lê & Hạnh Nguyễn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2013