Dec 11, 2019

Tác giả

Trần Đông

Tác giả : Nhà Thơ Trần Đông .

Sinh năm : 1937 . Tại làng Phước Trung , xã Đức Phú , Quận Mộ Đức , Tỉnh Quãng Ngãi .

Nguyên cựu giảng viên khoa học .

Hiện sống tại TPHCM . Việt Nam .

 

nguyen binh vo dang <vobinh0101@gmail.com>

Tất cả các bài của tác giả Trần Đông:

Thơ Trần Đông - Thơ mới hiện đại VN - Jun 20, 2013