Nov 30, 2020

Tác giả

Nguyễn Trọng Nhã

Nguyễn Trọng Nhã

 

Email trongnha52@gmail.com
Họ Tên nguyentrongnha

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Trọng Nhã:

Về Quê Em - Thơ mới hiện đại VN - Apr 22, 2015
Vẫn Là Thói Ấy - Thơ đấu tranh - Nov 18, 2014
Tình Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2014
Sa Pa Và Em - Thơ mới hiện đại VN - Nov 14, 2013
Gặp Em - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2013
Ước Gì - Thơ mới hiện đại VN - Sep 16, 2013
Ngắm Đào Đợi Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2013
Lục Bát Trong Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2013